ЗАПИТВАНЕ ПО СХЕМА

Моля въведете площта на вашата обработваема земя и с каква кутура планирате да я засеете. Цената е ориентировачна – за точна цена, както и други възникнали въпроси, моля свържете се с нас.

Подробно описание за процеса на торене за вашата култура можете да намерите тук

изберете типа на културата
въведете площа на нивите си
Цена  лв.

ЦЕНА ДЕКAР:ERROR  лв.

Посочените цени са без ДДС
    Желая да получа:
    от мястодоставка