Основната мисия на Витагрейн БГ АД е изкупуване, организация по съхраняване и превоз по суша и море на зърнени и маслодайни култури.

Витагрейн БГ АД притежава модерни силозни съоръжения в гр. Генерал Тошево и гр. Свищов и плоски складове в с. Скалица, които за целите на търговията от място са стратегически добре разположени в три от най-големите земеделски производствени района.