Листно торене на житни култури и микроелементи

Листно торене на пшеница, ечемик, овес, ръж е високо необходимо през различните фази в които се развиват.

Описание на микроелементите :

Азот

Азотът е най-важният хранителен елемент за постигането на високи добиви и качество.

Фосфор

По-голяма нужда от фосфор има в началото на развитието и цъфтежа на житните култури. Някои от специфичните му качества са :

 • Засилване растежа на корените
 • Ускоряване на общото развитие
 • Стимулиране зърнообразуването

Необходим е за усвояването на азота.

Когато е подходящо торенето добивът може да се увеличи с 30-40 процента.

При недостиг може да се наблюдава забавяне в развитието, дребни растения, деформирани кочани и по-бавно освобождаване на влагата в зърната.

При голям излишък блокира цинка в почвата.

Калий

Калият е участник в много ензимни системи, които регулират растежа.

Изключително важен за:

 • Предпазване на растенията от болести
 • Воден баланс
 • Подобряване на устойчивостта при ниски температури
 • Фотосинтезата

Когато има недостиг на калий се нарушава азотния метаболизъм. В тъканите има натрупване на токсини, появава се некроза и растенията изсъхват и полягат повече.

Калций

Приложенията на калций е наложително при кисели почви.

Неговите полезни свойства са :

 • Развиване на кореновата система
 • Стабилизиране на клетъчните стени
 • По-здрави растения
 • Устойчиви на ниски и високи температури и болести растения

При недостиг на калций се наблюдават дребни растения, младите листа са завити, залепват и се появяват некротични петна.

Магнезий

Важно участие във фотосинтезата за трансформирането на слънчевата енергия и градивна част на хлорофила заема магнезий.

Необходим за :

 • Деленето на клетките и образуването на протеини
 • Фосфатния метаболизъм
 • Активирането на много ензими

При недостиг на магнезий се развива жълта петниста хлороза, намалява се ефективността на фосфорното торене и добива пада.

Мед

При добро торене с мед изчезват много заболявания.

Участник в :

 • Изграждането на много ензими
 • Формирането и растежа на зърното
 • състава на хлорофила

Недостигът на мед забавя или може да намали образуването на скорбяла, листата се завиват, върховете побеляват, празни класове, зърната се спаружват и растенията загиват.

Бор

Много важен за :

 • покълването на полена и опрашването
 • усвояването на калция
 • функционирането и изграждането на клетките
 • залагането на семена и добива

Молибден

Заема важна роля в :

 • азотния метаболизъм
 • превръщането на нитратите в аминокиселини
 • превръщането на неорганичния фосфор в органичен
 • намаляване нивата на непреработените нитрати и нитрити
 • предпазяане от някои болести и неприятели
 • опрашването на цветовете

При недостиг класовете и младите листа може да са бледи, зърната да станат спаружени и да се забави узряването.

Цинк

Необходим за :

 • нормален растен и репродукция на растенията
 • въглехидратния метаболизъм
 • метаболизма на проитените
 • формирането на полена
 • устойчивост към инфекции от патогени и неприятели

При недостиг растенията стават бронзови, листата жълтеникави с ръждиви петна. Започват да се пречупват и умират.

Манган

Участва в :

 • много физиологически процеси
 • синтеза на лингнин
 • образуването на восъчния налеп по листата, стъблата и класовете.

Недостигът му влошава качеството, намалява добива и пада сухото вещество, увеличава се чувствителността към неприятели, болести, топлинен стрес и засушаване.

End Comment -->