Ранен листен пригор по пшеницата

снимка : Американска фитопатологична асоциация

.

Ранният листен пригор по пшеница, популярен като септориоза е заболяване, което се наблюдава, както при мека пшеница /хлебна и фуражна/, така и при твърда пшеница. Развитието на болестта може да доведе до големи загуби в добива на културите.

Причинител за ранния листен пригор е хемибиотрофната, хетероталична, аскомицетна гъба Zymoseptoria tritici (анаморф Septoria tritici).

Патогенът равива в гостоприемника многоклетъчен мицел.

Zymoseptoria tritici ще се запази при неблагоприятни условия във формата на пикнидии върху растителните остатъци, зимните посеви, самосевки или някои житни треви.

В най-честите случаи в рамките на 3 до 11 дни след заразяване гъбата започва формирането на пикнидии в подустучните кухини.

Последните седмици са доста походящи за появата на това заболяване предвид температурите, които имаше в страната последните седмици от 17-22 градуса до доста влажно време с температури под 10 градуса.

Нашето предложение за решението на този проблем е третиране с SCS nano, както листно, така и почвено приложение. Стимулира растежа на корените, спомага за възстановяването на листната маса от стрес /висока влажност, суша, третирания след хербицид/, както е посочено по схема, за да се избегнат всякакви бактериални и вирусни инфекции.

След SCS nano препоръчваме да се третира с Rhizohealth за естествена защитна бариера върху всички вегетативни органи на растението, унищожаване и предпазване на растенията от развитие на заболявания предизвикани от патогени + Nutrileaf Hybrid N+Mg+S за по-бързия прием на микроелементите.

End Comment -->