Soulmate: устойчивост и добив

soulmate

  • Добър добив
  • Стабилна към полягане
  • Много добри пивоварни качества
  • Препоръчан сорт от Heinеken
  • Сеитба да 21 Февруари