Зимно-пролетен грах

Зимно-пролетен грах

  • Собствено производство – 23
  • Сорт: Зимен жълт
  • Гарантирана кълняемост : минимум 70%
  • Възможност за обеззаразяване по избор
  • Сеитба: от 15 ноември до 15 март
  • Произход : Скалица