Люцерна : VANDA (C1)

Люцерна : VANDA (C1)

  • Доказан сорт - еталон в Швейцария
  • Висока устойчивост на студ и адаптивност към различни условия
  • Височина : до 1 метър
  • Толерантност към полягане
  • Добър и устойчив добив - 8/10 тона на декар
  • Висок протеин (21.5%)
  • Сеитбена норма: 2,5 / 3 кг на декар
  • Третирани семена със Инокулант /Rhizobium medica/