Pankrac: зимен Овес

pankrac

• Зимен сорт - жълто зърно

• Добър добив- до 700 кг на декар

• Пластичен и стабилен сорт

• Устойчивост на студа със изключение на планински районни

• Подходящ за биологично земеделие или отглеждане в екстензивни условия