Слънчоглед NS MAESTRO

NS MAESTRO

ОПИСАНИЕ НА ХИБРИДА

  • Средно ранен хибрид.
  • Средна височина на растението. Добра начална сила и здраво растение.
  • Има висока толерантност към хербицидите от групата на имидазолиноните.
  • Генетична устойчивост към перлова мана (Pl6), както и към ръжда и молец на слънчоглед.
  • Генетичен потенциал за семенен добив над 5 т/ха.
  • Хибридът може да се отглежда успешно на различни видове почви.
  • Препоръчителен (оптимален) брой растения от 58,000 до 60,000 на хектар при времето на беритба.
  • Този хибрид е квалифициран от BASF и Института по полеводство и зеленчуци като толерантен към хербицидите за слънчоглед Clearfield®. Всяко използване на други хербициди от Група B, които не са хербициди за слънчоглед Clearfield® е на Ваша отговорност. BASF и Института по полеводство и зеленчуци не носят никаква отговорност, включително за увреждане на културата, произтичащо от хербициди от Група B, които не са хербициди за слънчоглед Clearfield®.