Твърда пшеница: Беладур (2022)

beladur

• Добра зимна устойчивост

• Висок добив- до 1100 кг на декар

• Устойчивостта на болести над нивото на познати сортове

• Пластичен и стабилен сорт

• Качество признато от мелниците и пройдводители на макарони