BIO NEMAXID


ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ГОЛЯМ
АРЕАЛ ОТ НЕМАТОДИ


НЕ ПРОЯВЯВА
РЕЗИСТЕНТНОСТ


БЕЗОПАСЕН ЗА
УПОТРЕБА


НЯМА КАРАНТИНЕН
СРОК

BIO NEMAXID

е иновативен продукт от ново поколение. Той е 100 % органичен. Създаден е да бъде безопасен, ефективен и да решава проблемите, пред които е изправено земеделието днес. Нека заедно направим земята и храната ни по-чиста и безопасна за самите нас.

Микроорганизмите в BIO NEMAXID представляват смес от бактерии и гъби, които са естествени почвени обитатели.
Те паразитират върху различните видове нематоди, като успешно контролират развитието и размно жаването им.

BIO NEMAXID успешно контролира кореново-възлови нематоди, гало образуващи нематоди, картофени нематоди и много други.

Има силно изразен овоциден ефект. Паразитира върху яйца, цисти и възрастни нематоди от Meloido gyne sp., Heterodera sp., Globodera sp., и много други.

Микроорганизмите в BIO NEMAXID създават мрежа от мицел в почвата и запазват жизнеността си за дълъг период от време. Освен това възстановява биологичното равновесие.

Подобрява микробиологичния баланс на почвата и стимулира кореновата система на растенията.