КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ


НЕ ПРОЯВЯВА
РЕЗИСТЕНТНОСТ


БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА И
БЕЗ КАРАНТИНЕН СРОК

DESTRUCTOR

съдържа ензимен комплекс (целулаза, хемицелулаза и протеазен комплекс), който директно ускорява разграждането на растителните остатъци и помага за връщането на хранителни вещества от тях още през първата вегетация. Продуктът съдържа също органични макро и микроелементи и хуминови и фулво к-ни.