КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ


НЕ ПРОЯВЯВА
РЕЗИСТЕНТНОСТ


БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА И
БЕЗ КАРАНТИНЕН СРОК

LIMAXID

е продукт от ново поколение съдържащ аминокиселини и кофеин. Той подхранва растенията и помага за преодоляване на стреса причинен от охлюви!