КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ


НЕ ПРОЯВЯВА
РЕЗИСТЕНТНОСТ


БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА И
БЕЗ КАРАНТИНЕН СРОК

ЛИСТНИ ТОРОВЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

С ОРГАНИЧЕН И НЕОРГАНИЧЕН СЪСТАВ

NUTRILEAF HYBRID NPK + S
NUTRILEAF HYBRID Zn 12
NUTRILEAF HYBRID B + Mo
NUTRILEAF HYBRID Protect Cu+Fe
NUTRILEAF HYBRID N + Mg + S
NUTRILEAF HYBRID Ca
NUTRILEAF HYBRID S
NUTRILEAF HYBRID K