ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО
НА ПОЧВАТА


КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ


НЕ ПРОЯВЯВА
РЕЗИСТЕНТНОСТ


СТИМУЛИРА
РАСТЕЖА

RHIZO HEALTH

е иновативен продукт от ново поколение. Той е 100 % органичен и изцяло естествен продукт. Създаден е да бъде безопасен, ефективен и да решава проблемите, пред които е изправено земеделието днес.

Комплексът от различни видове микроорганизми в продукта RHIZOHEALTH в допълнение с три вида Trichoderma spp., формират естествена защитна бариера върху всички вегетативни органи на растението. Той унищожава патогените и предпазва растенията от развитие на заболявания предизвикани от патогени като Fusarium, Rhizoctonia, Py thium, Schlerotinia, Verticillium, Alternaria, Phytopthora.

Микроорганизмите в RHIZOHEALTH имат способността да произвеждат естествени антибиотици, ензими и съединения, които отблъскват фитопатогените.

Продукта продуцира хормони, спомагащи за по-добро развитие на кореновата и листната система на растенията, насърчава растежа им, което води до по-високи добиви.

Когато се прилага за третиране на семената, RHIZOHEALTH колонизира тяхната повърхност и осигурява трайна защита срещу пренасяни с почвата патогени.

RHIZOHEALTH е разработен по специална формула, която позволява използването му за листно третиране и успешно контролира гъбните заболявания.