СТИМУЛИРА РАСТЕЖА
НА КОРЕНИТЕ


ПОДОБРЯВА СЪСТОЯНИЕТО
НА ПОЧВАТА


КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ


НЕ ПРОЯВЯВА
РЕЗИСТЕНТНОСТ


БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА И
БЕЗ КАРАНТИНЕН СРОК

SCS NANO

е нанопродукт от ново поколение.
Той е 100% органичен и безвреден продукт. Създаден е да решава
проблеми в земеделието, както и да повишава добива и качеството на
отглежданите растения.

 • Продукта инхибира вирусната, бактериална та и гъбичната инфекция.
  Подобрява значимо устойчивостта срещу раз лични видове вредни
  микроорганизми
 • Елиситор - това са съединения, които акти вират химическата защита
  на растенията, влияейки пряко върху произ водството на фенолни
  съединения и активират различни защитни ензими в растенията.
 • Помага за по бързото и дружно покълване на семената
 • Растежен стимулатор
 • Продуктът действа без резистентност, прониква и уврежда клетъчните
  стени на патогенните и спира тяхното намножаване
 • Продукта е разработен по специална формула, което позволява
  използването му както листно, така и почвено. Успешно контролира
  заболяванията, подобрява общото здравословно състояние на
  растенията. Помага при стрес от абиотични фактори и употреба на
  химикали.