100% ОРГАНИЧНО
ВЕЩЕСТВО!


100% УСВОИМО ОТ
РАСТЕНИЯТА!

ГРАНУЛИРАН ТОР С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ TERA VITA

Конвенционалните химически торове се губят чрез излужване до 90 %, а едва част от останалите 10 % се усвояват от растенията ви.

Белтъчини 35 % (Азот, азотни съединения)
Въглерод 35 % (Основна структура на живите организми и изгражда
хумуса в почвата)
Калций – 6 %
Фосфор – 5 %
Калий – 2,5 %
Хуминови и фулво киселини 5 % Хумус за растенията
Макро и микроелементи 9 %

Микроорганизми: азотобактер, ризобиум и бацилус – те фиксират
атмосферен азот и го натрупват в почвата, разграждат съединения, които са
неусвоими за растенията и са пробиотик за почвата (правят я жива система,
каквато трябва да е)!

За повече информация, свържете се с нас или разгледайте нашия Калкулатор.