Защо и как да използваме Metamax B в зимния период

.

Metamax B - съдържа три различни щама инсектицидни гъби и инсектицидна бактерия. При производството на гъбните и бактерийния щам се отделят вещества като: естествени антибиотици, растежни регулатори, ензими, пептиди ( вериги от аминокиселини), които създават естествен имунитет на растенията. Гъбните щамове и бактерийния такъв, освен че убиват насекоми във всеки стадий на развитие, също и структурират почвата. Издържат на много ниски температури. В състава на Metamax B има изключително високо съдържание на Хуминови и Фулво киселини.

Хуминови киселини, как работят:

  • усилват имунитета на растенията (предпазват от замръзване възела на братене)
  • увеличават добива и щадят природата.
  • стимулират растенията
  • изградени са от хумус с висока биологична активност
  • в структурата им има протеини 7-8%, фибри 12-13 %, въглехидрати над 50%, минерали, и незаменими за растежа и регенерацията на клетката N, P, K, Fe, Cu, Zn, Mg и редкия елемент Se

Без хуминовите киселини съдържащите се в почвата торове остават пасивни и не се свързват с растителната клетка. Така няма икономическа ефективност от торовете които са в почвата. Хуминовите киселини в Metamax B се окисляват естествено и така правят достъпни всички полезни вещества в почвата. Хуминовите киселини имат нетен отрицателен заряд, така положителните йони, известни като катиони са привлечени от тези големи молекули и се свързват с сях. Много от хранителните вещества от които се нуждаят растенията като Mg,Fe, Cu както и др., минерали и микроелементи са положително заредени, така при наличието на хуминови киселини тези хранителни вещества се свързват с тях и транспортират до корена на растението.

Кореновата система също е с отрицателен заряд, даже по-силен от заряда на хуминова на киселина. Така положителните йони свързани в следствие на освобождаването им чрез хуминови киселини се поглъщат от корена. Без тази система, много от хранителните вещества остават пасивни, неусвоени от растенията и на практика циркулират около корена на растенията без да попадат в тях.

Хуминовите киселини ускоряват клетъчното делене и регенерират клетката, предпазват ат вредни микроорганизми като стимулират полезните, както стимулират и ензимната активност.