ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ГОЛЯМ
АРЕАЛ ОТ НЕПРИЯТЕЛИ


НЕ ПРОЯВЯВА
РЕЗИСТЕНТНОСТ


БЕЗОПАСЕН ЗА УПОТРЕБА!
НЕ СЪДЪРЖА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА!


НЯМА КАРАНТИНЕН
СРОК

METAMAX B

е иновативен продукт от ново поколение. Той е 100 % органичен. Създаден е да бъде безопасен, ефективен и да решава проблемите, пред които е изправено земеделието днес.

Паразитиращи върху повече от 800 вида насекоми, комплексът от микроорганизми участващи в състава на METAMAX B играe много важна роля за биологичен контрол на вредителите. Това са ентомопатогенни микроорганизми, които се срещат естествено в почвата по целия свят.

Използват се широко като био логичен инсектицид за борба с много вредители като телени червеи, дървеници, колорадски бръмбар, ларви на бръмбари, гъсеници на пеперуди, молци, акари, трипси, белокрили, листни въшки, различни бръмбари и скакалци и много други.

Биоагентите в METAMAX B, заразяват насекомите във всеки един стадий от тяхното развитие: яйца, ларви, какавиди, имаго и възрастно насекомо. Проникват в тялото през екзоскелета на гостоприемника, като се хранят от него, произвеждат токсини в него и растат и се размножават бързо, като по този начин убиват гостоприемника отвътре.