Основни гъбни болести при житни култури

Основните гъбни болести при житните култури, които се проявяват през пролетта са фузариум, брашнеста мана и жълта ръжда. В борбата с тези проблеми земеделците вече може да използват иновативните продукти SCS nano и Rhizohealth.

Какво все пак представляват тези болести ?

Фузариум

При по-влажни и хладни метеорологични условия фузариумът по житните култури силно може да влоши качеството на продукцията. Семената, които са заразени са източник на токсини, силно опасни за хората и животните.

Основните форми под които се проявява болестта са :

  • Загниване на кълновете – първоначалните симптоми се наблюдават през есента във вид на кафяво напетняване по кълновете, последвано от ранно загиване.
  • Базално гниене – проявява се най-често в периода на братене. Първоначално като некротично напетняване по корените, възела на братене и първото листно влагалище. Повредите тук се характеризират като снежна плесен, причинена от Fusarium nivale, развиваща се рано на пролет в следствие на изтощаване на растенията. Видимо започват да имат сиво жълт цвят, на моменти и покрити с рехава, силно развиваща се розова плесен.
  • Fusarium graminearum предизвикват повредите по класа. Характеризират се с избледняване на отделни класове, а при по-влажно време нападнатите участъци проявяват белезникав плесенов налеп. Зърното в класа става спаружено, маново и недохранено.

Брашнеста мана /Erysiphe graminis/.

Специфично за нея е образуването върху листата, стъблата и по-рядко класовете нечисто бели брашнести налепи, които се разрастват и покриват големи участъци. На по-късен етап налепите потъмняват и се отличават с белезникавокафяв цвят, а в тях се появяват клеистотеции – тъмнокафяви, дребни сферични плодни тела. Съставът на налепа е от мицелни хифи и къси, неразклонени конидионосци, върху които във вид на верижки се образуват едноклетъчни, закръглено цилиндрични, безцветни конидиоспори.

Жълта ръжда /Puccinia striiformis/

Специфично за нея е явяването по листата на надлъжни жълти ивици, по които се образуват жълти уредосоруси, наредени в успоредни линии като машинен шев. Такива соруси рядко могат да се образуват и върху листните влагалища, стъблата, осилите и плевите. От долната страна на листата по-късно се появяват покрити от епидермиса също наредени в прави линии телиосоруси. Сферични до леко елипсовидни, светложълти, с шипчета са уредоспорите. Бухалковидни, с дебели стени, двуклетъчни, разпложени върху къси безцветни дръжки са телиоспорите.

Нашето предложение за цялостно решение на всичките тези проблеми е комбинация от SCS nano и Rhizohealth.

Среброто и хитозана в състава на SCS nano, инхибират вирусни, гъбни и бактерийни патогени, което му дава много силно предпазно и лечебно действие.

Системен е, прониква в растението, стопира развитието на болестта, като убива гъбния, бактерийния и вирусен патоген.

За още по-силен ефект семената може да бъдат третирани с този продукт преди сеитба.

След SCS nano се извършва третиране с Rhizohealth.

Комплексът от различни видове микроорганизми в продукта Rhizohealth в допълнение с три вида Trichoderma spp., формират естествена защитна бариера върху всички вегетативни органи на растението. Той унищожава патогените и предпазва растенията от развитие на заболявания предизвикани от патогени.

Микроорганизмите в Rhizohealth имат способността да произвеждат естествени антибиотици, ензими и съединения, които отблъскват фитопатогените.