Опитно поле пшеница гр.Криводол

Представяме видео от опитното поле в гр. Криводол, заснето на 05.06.2023 г.

Приложените продукти са :

Януари :

Terra Vita

Metamax B

Nutrileaf Hybrid NPK+S

Февруари :

SCS Nano

Април :

Rhizohealth

Nutrileaf N+Mg+S

Май :

SCS Nano

Прилагат се изцяло схемите за приложение и употреба, които може да откриете тук.

С интегрирания в сайта Калкулатор може да изчислите на база култура и декари необходимите количества, които са ви необходими от продукт.